התקשרו ל
050 7327354
דוד צ'יסמדיה ושות' | משרד עורכי דין

חובת האמון בין המתווך כזכיין עצמאי לבין רשת התיווך

האם מתן זיכיון להפעלת משרד תיווך מאת רשת תיווך, יוצר מערכת אמון הדדית מחייבת בין הזכיין לרשת ?

 

מתוך פס"ד עא 4232/13 אנגלו סכסון סוכנות לנכסים בע"מ נ' אלי בלום (פורסם 29.1.15)

 

רשת תיווך הפרה חוזה זיכיון שנחתם בינה לבין הזכיין הנתבע. מיד לאחר הפסקת הסכם הזכיינות מול הנתבע, התובעת חתמה על הסכם זכיינות עם זכיין חדש באותו אזור בו היה מצוי משרדו של הזכיין הקודם.

הזכיין מצידו המשיך להפעיל את משרדו במשך שנים שלא באמצעות רשת התיווך ובמקביל תבע את נזקיו מהרשת. ביהמ"ש פסק לטובת הזכיין סכום נכבד כנגד הרשת ומכאן הגישה הרשת ערעורה לביהמ"ש העליון.

במסגרת הערעור עלתה בין היתר שאלת היקף חובת האמון שחלה בין הזכיין למזכה.

 

מהותו של הסכם זכיינות כיוצר מערכת אמון ושיתוף פעולה

ביהמ"ש קובע באופן עקרוני, כי הסכם המעניק שירות אישי, יוצר למעשה יחסי אמון והדדיות אותם הצדדים להסכם חייבים לכבד.

"בגדרו של שירות אישי נכללים גם חוזים המבוססים על אמון אישי (פרידמן וכהן, בעמ' 208-207). כך למשל, במסגרת הסכם יצרן/מפיץ-סוכן, הכירה הפסיקה ביחסי אמון ושיתוף פעולה המחייבים את הצדדים להתחשב במשנהו ולקדם האחד את ענייניו של השני. בשל יחסים אלו נקבע כי לא ניתן לאכוף את ההסכם וכי ניתן לבטלו תוך הודעה זמן סביר מראש (ע"א 442/85 משה זוהר ושות' נ' מעבדות טרבנול בע"מ, פ"ד מד(3) 661, 682-681 (1990); ע"א 1049/94 דור אנרגיה (1988) בע"מ נ' חמדן, פ"ד נ(5) 820, 828 (1997); ראו גם רע"א 2479/06 ארגון סוכני הדואר נ' חברת דואר ישראל בע"מ, [פורסם בנבו] פסקה 11 והאסמכתאות שם (9.7.2007)). ניתן להקיש מפסיקה זו לענייננו, באשר גם יחסי מזכה-זכיין הם יחסים ארוכי טווח הדורשים אמון בין הצדדים, יחסי גומלין ומידת-מה של קשר ותיאום שוטפים: הזכיין מקבל זכות בלעדית לפעול בטריטוריה מסוימת תחת המזכה והלכה למעשה מייצג את המזכה באותו אזור ונתפס כפועל בשמו ומטעמו; המזכה מצדו סומך על הזכיין שיפעל כמיטב יכולתו למקסום רווחי המזכה..."

 

ביהמ"ש מכיר בעצמאותו המוחלטת של המתווך, אך יחד עם זאת קובע, כי על המתווך חלה חובת אמון כלפי רשת התיווך המזכה ועליו לפעול לטובתה תוך מקסום רווחיה כמי שפועל בשמה.

לפרטים נוספים, תגובות והערות, ניתן ליצור עמי קשר בטלפון 050-7327354 או במייל tzlaw1@012.net.il