התקשרו ל
050 7327354
דוד צ'יסמדיה ושות' | משרד עורכי דין

פרטי המתווך בהסכם הזמנת השירות

חשיבות אזכור פרטי העסקה וזהות המתווך בטופס הזמנת שירותי תיווך

 

סעיף 9(א) לחוק המתווכים במקרקעין, תשנ"ו-1996 קובע כי מתווך לא יהיה זכאי לדמי תיווך, אלא אם חתם הלקוח על הזמנה בכתב שבה נכללו כל הפרטים הנדרשים על פי התקנות.

תקנות המתווכים במקרקעין (פרטי הזמנה בכתב), תשנ"ז-1997 קובעות, כי בהזמנה יכללו לפחות פרטים המזהים את הלקוח ואת המתווך; סוג העסקה; תיאור הנכס; מחיר העסקה ושיעור דמי התיווך.

מקרה שהיה כך היה...

מתווך קישר בין צדדים לעסקה והחתים את רוכש הנכס על הסכם הזמנת שירותי תיווך. המתווך גם הציג את הנכס לרוכש ואכן אין מחלוקת שהיה הגורם היעיל שהביא לסגירת עסקת המכר.

רק בעיה אחת קטנה הפרידה בין המתווך לקבלת שכר טרחתו!

במועד החתימה על הסכם הזמנת שירותי התיווך, לא מסר המתווך עותק לידי הרוכש. מתברר, כי בהסכם גם לא צוין מחיר הנכס ולכל הפחות מחיר הנכס בקירוב. גם כששלח המתווך לרוכש העתק הטופס (לאחר סגירת העסקה), לא הופיע בו מחיר הנכס. אם לא די בפרט כה חשוב שהיה אמור להופיע בהסכם הזמנת השירות הרי שפרט כל כך הכרחי גם כן לא הופיע – פרטי זהות המתווך.

האם הפקיע ביהמ"ש את זכאותו של מתווך לדמי תיווך בעקבות העדר פרט בטופס הזמנת השירות ? (מתוך פס"ד תאמ (פ"ת) 22340-05-14 שבת נ' אלישע (ניתן ביום 4.8.17) :

 

הפסיקה אינה חד משמעית באשר לתוצאות העדר פרטים בטופס הזמנת שירותי תיווך. לרוב, ביהמ"ש יימנע ככל האפשר מלשלול את זכאות המתווך לדמי תיווך רק בשל העדר פרט שאינו מהותי ובלבד שהמתווך היה הגורם היעיל שהוביל לביצוע העסקה. יחד עם זאת,

"מקום בו חסרים פרטי המתווך, שולל הדבר ממנו דמי תיווך (ע"א (חי') 3455/06 דה כהן בע"מ נ' עמרם. [פורסם בנבו] ניתן ביום 28/8/17). הפסיקה נכונה להשלים פרטים "טכניים" במהותם והם בלבד (ראו לדוגמה: בר"ע (ים) 663/08 פרג'י נ' אפרתי. [פורסם בנבו] ניתן ביום 14/1208;; וע"א (ת"א) 1413/04 מטרופוליס יזום השקעות ונכסים 1993 בע"מ נ' מנחם מליק – מרכזים מסחריים בע"מ. [פורסם בנבו] ניתן ביום 30/10/05). בהעדר פרטי המתווך בהצטרף להעדר מחיר העסקה, יש כדי להשליך על אי-מילוי דרישות סע' 9 להוראות החוק." (הדגשה אינה במקור)

 

פסיקת ביהמ"ש לא משאירה מקום לשאלה האם העדר פרטיו של המתווך מהווים פגם "טכני" ואם בנוסף לפגם לא נוספו פרטי מחיר העסקה, הרי שבוודאי שכר טרחתו של המתווך יהיה בסיכון.

מסקנה חשובה עולה מרוח הפסיקה, מתווך נדרש למלא את טופס הזמנת השירות על כל פרטיו ולמסור עותק חתום לידי המזמין בסמוך לחתימתו ולפני ביצוע העסקה.

לקבלת עדכונים, ניתן ליצור קשר במייל tzlaw1@012.net.il